CE a publicat cel de al saselea raport privind coeziunea

In perspectiva perioadei de programare 2014-2020, Comisia Europeana a publicat astazi cel de al saselea raport privind coeziunea economica, sociala si teritoriala in Uniunea Europeana. In ce priveste Romania raportul noteaza, printre altele, rata mare de crestere a disparitatilor dintre regiuni, cauzata de cresterea economica accentuata a regiunii capitalei (regiunea Bucuresti-Ilfov a inregistrat o crestere semnificativa a Produsului Intern Brut per capita de la 50% din media UE in 1995 pana la 120% din media UE in 2011).
Mai multe informatii:
http://ec.europa.eu/romania/news/23072014_raportul_comisiei_europene_privind_coeziunea_economica_a_ue_ro.htm