Romania este printre primele 5 tari din UE in 4 domenii dintre cele care fac obiectul tabloului de bord pe transport

România se situează între primele 5 țări din UE în 4 domenii din cele 22 care fac obiectul tabloului de bord în domeniul transporturilor, publicat pentru prima dată de Comisia Europeană.
Obiectivul acestui prim tablou de bord este acela de a oferi o imagine asupra diversității rezultatelor înregistrate de statele membre în acest domeniu, în întreaga Europă, și de a sprijini statele membre în identificarea deficiențelor și în definirea priorităților în materie de politici și investiții.
Tabloul de bord poate fi consultat fie pe moduri de transport (rutier, feroviar, pe apă și aerian), fie în funcție de următoarele categorii:
Piața unică (acces la piață, reglementare)
Infrastructură
Impactul asupra mediului
Siguranță
Transpunerea legislației UE
Încălcarea legislației UE
Inovare și cercetare
Logistică.
Tabloul de bord reunește date provenite din diverse surse (Eurostat, Agenția Europeană de Mediu, Banca Mondială, OCDE etc.). Comisia intenționează să îmbunătățească, în anii următori, indicatorii utilizați, în dialog cu statele membre, reprezentanții sectorului și alte părți interesate, și de asemenea să monitorizeze progresele statelor membre în timp.
Mai multe detalii pe subiect se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/10042014_tablou_de_bord_transporturi_ro.htm