In Romania sunt necesare eforturi suplimentare privind asigurarea egalitatii intre femei si barbati

Conform raportului anual privind egalitatea între femei și bărbați, în România sunt necesare eforturi și măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți situația în domeniu, inclusiv în sensul eliminării diferențelor în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, remunerarea și pensiile, combaterea violenței, precum și promovarea egalității în procesul de luare a deciziilor.
Aceste eforturi sunt necesare deoarece, potrivit fișelor informative pe tema promovării egalității și a echilibrului de gen, România se clasează printre ultimele 5 țări din UE în ceea ce privește procentul reprezentării femeilor în consiliile de conducere ale companiilor listate la bursă și, în plus, acest procent a înregistrat cea mai accentuată scădere în rândul statelor membre UE.
Pe ansamblul UE, raportul anual privind egalitatea între femei și bărbați arată că decalajele dintre cele două sexe s-au redus în mod semnificativ în ultimii ani, însă progresele realizate sunt inegale între statele membre și există în continuare discrepanțe în diferite domenii – în detrimentul economiei Europei. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor evoluții de politică și juridice ale UE în domeniul egalității între femei și bărbați pe parcursul ultimului an, precum și exemple de politici și acțiuni în statele membre.
Raportul este structurat pe baza a cinci priorități ale Strategiei Comisiei Europene pentru egalitatea între femei și bărbați (2010-2015): (i) independența economică egală; (ii) egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă și pentru o muncă de valoare egală; (iii) egalitatea în procesul de luare a deciziilor; (iv) demnitate, integritate și încetarea violenței bazate pe gen; și (v) egalitatea între bărbați și femei în cadrul politicii de acțiune externă și aspecte orizontale.
Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14042014_egalitate_femei_barbati_ro.htm