Adoptarea de masuri privind multifinantarea si revizuirea normelor referitoare la fondurile de pensii ocupationale

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri menit să stimuleze modalități noi și diferite de a debloca finanțarea pe termen lung și de a contribui la reluarea creșterii economice durabile în Europa.
 
În cadrul Strategiei Europa 2020 și al pachetului privind energia și clima pentru 2030, vor fi necesare investiții semnificative pe termen lung în infrastructură, în noile tehnologii și inovare, în cercetare și dezvoltare și în capitalul uman. Conform estimărilor din cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei, numai necesitățile de investiții în rețelele de infrastructură în domenii precum transporturile, energia și telecomunicațiile care prezintă importanță la nivelul UE se ridică la 1 bilion EUR de acum până în 2020.
 
Comunicarea privind finanțarea pe termen lung prezintă un set de acțiuni specifice pe care Comisia le va întreprinde pentru a îmbunătăți finanțarea pe termen lung a economiei europene (vezi MEMO/14/238). Două dintre aceste acțiuni sunt prezentate astăzi, și anume:
•  o propunere de revizuire a normelor privind fondurile de pensii ocupaționale (revizuirea Directivei 2003/41/CE);

  • o comunicare privind multifinanțarea („crowdfunding”) menită să ofere alternative de finanțare pentru IMM-uri.

 
Acțiunile pot fi grupate in 6 teme principale: (i) mobilizarea surselor private de finanțare pe termen lung; (ii) mai buna utilizare a fondurilor publice; (iii) dezvoltarea piețelor de capital europene; (iv) îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare; (v) atragerea de finanțare privată pentru infrastructură; și (vi) consolidarea cadrului mai larg pentru o finanțare durabilă.
 
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/27032014_foaia_de_parcurs_a_comisiei_ro.htm