Adoptarea codului de conduita european privind principiul parteneriatului

Comisia Europeană a adoptat un set comun de standarde pentru ameliorarea consultării, participării și a dialogului cu partenerii (cum ar fi autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice, sindicatele, angajatorii, organizațiile neguvernamentale și organismele responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a egalității între femei și bărbați sau a nediscriminării) în etapele de planificare, punere în aplicare, monitorizare și evaluare a proiectelor finanțate prin intermediul fondurilor structurale și de investiții ale UE.

Acest set comun de standarde poartă numele de Codul de conduită european privind principiul parteneriatului și ia forma unui regulament al Comisiei, obligatoriu din punct de vedere juridic și direct aplicabil.
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/07012014_fonduri_structurale_si_de_investitii_ro.htm
Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune László ANDOR poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I085300

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *