Cerere de propuneri pentru măsuri de informare privind politica de coeziune a UE

Informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/cerere-de-propuneri-pentru-masuri-de-informare-privind-politica-de-coeziune-ue-2023-10-26_ro