Comisia prezintă un plan de acțiune al UE privind ruta est-mediteraneeană

Informatii:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/comisia-prezinta-un-plan-de-actiune-al-ue-privind-ruta-est-mediteraneeana-2023-10-19_ro