Moldova aderă la Mecanismul de protecție civilă al UE

Informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/moldova-adera-la-mecanismul-de-protectie-civila-al-ue-2023-09-29_ro