Comisia face bilanțul realizărilor și identifică domeniile de acțiune pentru construirea unei Europe mai reziliente, mai competitive și mai durabile

 

Informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/comisia-face-bilantul-realizarilor-si-identifica-domeniile-de-actiune-pentru-construirea-unei-europe-2023-09-28_ro