O echipă de experți a Comisiei Europene vizitează România în perioada 1-2 septembrie pentru a discuta modalitățile de sporire a capacității coridorului Dunării

Informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/o-echipa-de-experti-comisiei-europene-viziteaza-romania-perioada-1-2-septembrie-pentru-discuta-2023-08-31_ro