Economia circulară pentru textile: asumarea responsabilității pentru reducerea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor textile și stimularea piețelor pentru textilele uzate

Ieri, 5 iulie, Comisia a propus norme pentru a responsabiliza producătorii pentru întregul ciclu de viață al produselor textile și pentru a sprijini gestionarea durabilă a deșeurilor textile în întreaga UE.

Mai multe informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/economia-circulara-pentru-textile-asumarea-responsabilitatii-pentru-reducerea-reutilizarea-si-2023-07-06_ro