UE investește 6,2 miliarde EUR în infrastructuri de transport sustenabile, sigure și eficiente

Comisia a selectat 107 proiecte de infrastructură de transport care să primească granturi UE în valoare de peste 6 miliarde EUR din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) – instrumentul UE pentru investiții strategice în infrastructura de transport. Peste 80 % din această finanțare va sprijini proiecte care asigură o rețea mai eficientă, mai ecologică și mai inteligentă de căi ferate, de căi navigabile interioare și de rute maritime de-a lungul rețelei transeuropene de transport (TEN-T).

Mai multe informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/ue-investeste-62-miliarde-eur-infrastructuri-de-transport-sustenabile-sigure-si-eficiente-2023-06-22_ro