rescEU: peste 106 milioane EUR pentru primul spital de campanie paneuropean

Comisia alocă 106,2 milioane EUR Germaniei, Belgiei, Franței, Italiei, Luxemburgului, Portugaliei, României și Turciei pentru dezvoltarea noii capacități de echipe medicale de urgență (EMT) a rescEU.

Mai multe informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/resceu-peste-106-milioane-eur-pentru-primul-spital-de-campanie-paneuropean-2023-04-25_ro