Valorificarea talentelor în Europa: un nou impuls pentru regiunile UE

 

Europa are talent. Dar talentele trebuie stimulate, cu atât mai mult cu cât UE trece printr-o tranziție demografică importantă. Acest lucru este cu atât mai necesar în regiunile afectate de scăderea forței de muncă și de ponderea scăzută a persoanelor cu studii superioare, precum și în regiunile afectate de plecarea tinerilor.

Dacă nu va fi abordată, această tranziție va genera disparități teritoriale noi și în creștere pe măsură ce regiunile îmbătrânesc și rămân în urmă în ceea ce privește numărul și competențele forței lor de muncă. Aceasta poate schimba peisajele demografice ale Europei, împiedicând reziliența și competitivitatea UE.

Asigurarea faptului că regiunile care se confruntă cu o capcană a dezvoltării talentelor devin mai reziliente și mai atractive este esențială în cadrul angajamentului UE de a nu lăsa pe nimeni și niciun loc în urmă. De aceea, Comisia lansează „mecanismul de stimulare a talentelor”. Acest mecanism va sprijini regiunile UE afectate de declinul accelerat al populației în vârstă de muncă să formeze, să păstreze și să atragă persoanele, aptitudinile și competențele necesare pentru a aborda impactul tranziției demografice.

Mecanismul este prezentat în Comunicarea privind valorificarea talentelor în regiunile Europei adoptată astăzi și este prima inițiativă-cheie din 2023 care contribuie la Anul european al competențelor, astfel cum a fost propus de Comisie, care urmărește să dea un nou impuls inițiativelor de recalificare și perfecționare.

Mai multe informatii:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/valorificarea-talentelor-europa-un-nou-impuls-pentru-regiunile-ue-2023-01-17_ro