Comisia propune un nou instrument al UE pentru a limita creșterile excesive ale prețurilor gazelor

 

Comisia și-a continuat răspunsul la criza energetică actuală, propunând un mecanism de corecție a pieței pentru a proteja întreprinderile și gospodăriile din UE de episoadele de creștere excesivă a prețurilor gazelor în UE.

Acesta vine în completarea măsurilor de reducere a cererii de gaze și de asigurare a securității aprovizionării prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie. Noul mecanism urmărește să reducă volatilitatea de pe piețele europene ale gazelor, protejând în același timp securitatea aprovizionării cu gaze.

Mai multe informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/comisia-propune-un-nou-instrument-al-ue-pentru-limita-cresterile-excesive-ale-preturilor-gazelor-2022-11-23_ro