România: obiectivele de referință din cadrul mecanismului de cooperare și de verificare sunt îndeplinite în mod satisfăcător

Ieri, 22 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat cel mai recent raport privind măsurile luate de România pentru a-și îndeplini angajamentele privind reforma sistemului judiciar și combaterea corupției în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare (MCV).

Raportul trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește recomandările restante și îndeplinirea obiectivelor de referință ale MCV de la raportul MCV din iunie 2021. Raportul constată cu satisfacție eforturile semnificative depuse de România în vederea implementării acestor recomandări prin noi acte legislative, politici și instrumente menite să consolideze sistemul judiciar și combaterea corupției.

Mai multe informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/romania-obiectivele-de-referinta-din-cadrul-mecanismului-de-cooperare-si-de-verificare-sunt-2022-11-22_ro