Tabloul de bord pentru 2021 al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană rămâne solid în sectorul TIC, al sănătății și în al tehnologiilor verzi

 

Potrivit noii ediții a tabloului de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din UE, publicată în data de 17 decembrie 2021, în pofida unui mediu economic global dificil în 2020, companiile din UE au sporit nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare în sectorul sănătății și al serviciilor TIC.

UE rămâne unul dintre liderii din domeniul brevetelor de mare valoare pentru tehnologiile verzi și al brevetelor verzi din industriile energointensive, ceea ce reprezintă o dovadă a transformării sale în vederea atingerii neutralității climatice.

Mai multe informații:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_6599