Transformarea digitală: importanță, avantaje și politici UE

 

Aflați cum contribuie UE la definirea unei transformări digitale care să fie benefică pentru oameni, companii și mediul înconjurător.

Mai multe informații în pagina Parlamentului European:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210414STO02010/transformarea-digitala-importanta-avantaje-si-politici-ue