Spre un parteneriat reînnoit între Africa și UE

Africa și UE trebuie să clădească un nou parteneriat de pe poziții egale, cu accent pe nevoile oamenilor și adaptat lumii post-Covid.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/world/20210311STO99734/spre-un-parteneriat-reinnoit-intre-africa-si-ue