PE a votat pentru o calitate ridicată a apei potabile și reducerea deșeurilor din plastic

Directiva aprobată de Parlament privind apa potabilă va oferi un acces mai bun la apă de la robinet de înaltă calitate, inclusiv pentru grupurile vulnerabile.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201211IPR93619/pe-voteaza-pentru-o-calitate-ridicata-a-apei-potabile-si-reducerea-deseurilor