Comisia lansează o platformă de cooperare globală pentru combaterea defrișărilor

În data de 2 octombrie, Comisia Europeană a făcut un pas înainte în eforturile sale de combatere a defrișărilor la nivel mondial. Noua platformă multipartită lansată pentru a contribui la protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial reunește un număr fără precedent de părți interesate și expertiză — statele membre ale UE, cele mai importante ONG-uri din domeniul protecției pădurilor, organizații industriale, organizații internaționale și țări din afara Europei, inclusiv cele mai mari piețe de consum din afara UE și unele dintre țările care se confruntă cu distrugeri semnificative ale pădurilor lor.

 

Platforma este menită să servească drept instrument de elaborare a politicilor, din care Comisia să se informeze pe parcursul lucrărilor sale cu privire la o propunere legislativă de reducere la minimum a riscului de despădurire asociat cu produse vândute pe piața UE, planificată pentru al doilea trimestru al anului 2021.

 

Detalii în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/romania/news/20201002_platforma_combatere_defrisari_ro