Starea Uniunii: eurodeputații dezbat măsuri pentru consolidarea Europei

Dezbaterea privind starea Uniunii Europene s-a axat asupra noilor planuri ale UE de combatere a schimbărilor climatice, a rasismului, a amenințărilor la adresa sănătății și a migrației.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20200910STO86855/starea-uniunii-eurodeputatii-dezbat-masuri-pentru-consolidarea-europei