Combaterea dezinformării: Comisia salută raportul intermediar privind codul de bune practici

Comisia salută adoptarea de către Grupul autorităților europene de reglementare a serviciilor mass-media audiovizuale (ERGA) a raportului de monitorizare privind eficiența codului de bune practici privind dezinformarea din octombrie 2018.
Raportul confirmă faptul că, în ciuda neajunsurilor existente, codul a pus bazele unui dialog structurat și are un impact pozitiv în lupta împotriva dezinformării online. Acesta sugerează că ar putea fi necesar un mecanism protector de coreglementare care să asigure acțiuni mai transparente și mai eficace.
Mai multe informații în comunicatul de presă.
https://ec.europa.eu/romania/news/20200505_raport_intermediar_dezinformare_ro