Coronavirus: Comisia adoptă un pachet de măsuri pentru a oferi mai mult sprijin sectorului agroalimentar

Comisia a publicat in data de 4 mai, cel mai recent pachet de măsuri excepționale pentru a oferi mai mult sprijin sectoarelor agricole și alimentare care sunt cele mai afectate de criza provocată de coronavirus.

Măsurile e (anunțate la 22 aprilie) includ ajutoare pentru depozitarea privată pentru sectorul produselor lactate și cel al cărnii, autorizarea temporară ca operatorii din sectoarele grav afectate să-și autoorganizeze măsurile de piață și flexibilitate în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor de sprijinire a pieței. În plus față de aceste măsuri de piață, Comisia a propus să se permită statelor membre să utilizeze fonduri destinate dezvoltării rurale pentru despăgubirea fermierilor și a micilor întreprinderi din sectorul agroalimentar, cu cuantumuri de până la 5 000 EUR și, respectiv, de până la 50 000 EUR.

Detalii, în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200504_pachet_masuri_agroalimentar_ro