COVID-19: Declarația Comisiei referitoare la consultarea statelor membre cu privire la propunerea de extindere a cadrului temporar pentru ajutoarele de stat astfel încât să includă și măsuri de recapitalizare

La 9 aprilie, Comisia Europeană a trimis statelor membre, spre consultare, un proiect de propunere vizând extinderea domeniului de aplicare al cadrului temporar privind ajutoarele de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia în contextul epidemiei de coronavirus. Cadrul temporar a fost modificat pentru prima dată la 3 aprilie 2020, sporindu-se posibilitățile de a oferi sprijin public pentru cercetarea, testarea și producerea de produse relevante pentru combaterea epidemiei de coronavirus, pentru a proteja locurile de muncă și pentru a sprijini în continuare economia.

Detalii în comunicat.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200410_extindere_cadru_temporar_ajutor_stat_ro