Săptămâna la Parlament: inteligența artificială, apa de băut, bugetul UE pe termen lung

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20200213STO72573/saptamana-la-parlament-inteligenta-artificiala-apa-de-baut-bugetul