Tehnologia 5G/ Măsuri luate de Comisie pentru atenuarea riscurilor de securitate

Comisia a aprobat astăzi, 29 ianuarie, setul comun de instrumente cuprinzând măsuri de atenuare convenite de statele membre pentru a răspunde riscurilor de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G, a cincea generație de rețele mobile. Acest lucru vine în urma solicitării Consiliului de a se elabora o abordare concertată cu privire la securitatea rețelelor 5G și a adoptării de către Comisie, în martie 2019, a unei Recomandări în urma solicitării respective.

Statele membre au identificat riscurile și vulnerabilitățile la nivel național și au publicat o evaluare comună a riscurilor la nivelul UE. Prin intermediul setului de instrumente, statele membre se angajează să avanseze împreună pe baza unei evaluări obiective a riscurilor identificate și a unor măsuri proporționale de atenuare. Odată cu Comunicarea adoptată astăzi, Comisia lansează acțiuni relevante în sfera sa de competență și face apel ca măsurile-cheie să fie puse în aplicare până la 30 aprilie 2020.

Detalii în comunicatul de presă:
https://ec.europa.eu/romania/news/20200129_retele_5g_sigure_ro?fbclid=IwAR1MPvoqpXsQjLQZ9Y6yMN32Y69FSPMfsT-6dY5IAqwdbE_98C8qjn3TMMk