Comisia a lansat prima etapă a consultării cu partenerii sociali cu privire la chestiunea salariilor minime echitabile pentru lucrătorii din UE


Comisia a prezintat ieri, 14 februarie, o comunicare privind construirea unei Europe sociale puternice pentru tranziții juste. De asemenea, lansează prima etapă a consultării cu partenerii sociali – întreprinderile și sindicatele – cu privire la chestiunea salariilor minime echitabile pentru lucrătorii din UE.

Textele publicate e bazează pe Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat de instituțiile și liderii UE în noiembrie 2017. În 2020, printre acțiunile-cheie se vor număra:
• Salarii minime echitabile pentru lucrătorii din UE
• O strategie europeană privind egalitatea de gen și măsuri obligatorii de asigurare a transparenței salariale
• O agendă actualizată pentru competențe în Europa
• O garanție pentru tineret actualizată
• Un summit privind lucrul pe platforme online
• O carte verde privind îmbătrânirea
• O strategie pentru persoanele cu handicap
• Un raport demografic
• Sistemul european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj

Consultare privind salariile minime echitabile
Numărul persoanelor încadrate în muncă în UE este la un nivel record. Cu toate acestea, mulți oameni care lucrează continuă să se confrunte cu dificultatea de a face față cheltuielilor de zi cu zi. Președinta von der Leyen și-a exprimat dorința ca fiecare lucrător din Uniunea noastră să aibă un salariu minim echitabil care să îi permită un trai decent, indiferent de locul în care lucrează.
Comisia a lansat o primă etapă a consultării cu partenerii sociali și adoptă în prezent o postură de ascultare: vrem să știm dacă partenerii sociali sunt de părere că este necesară acțiunea la nivelul UE și, în caz afirmativ, dacă doresc să o negocieze între ei.
Nu va exista un salariu minim universal. Orice potențială propunere va reflecta tradițiile naționale, indiferent dacă acestea constau în contracte colective de muncă sau în dispoziții juridice. Comisia dorește să se asigure că toate sistemele sunt adecvate, acoperă suficiente persoane, prevăd o consultare aprofundată a partenerilor sociali și dispun de un mecanism de actualizare corespunzător.
Detalii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20200114_europa_sociala_puternica_ro