Investiții de 405 miliarde de euro în economia reală a Europei din fondurile structurale și de investiții europene

Potrivit raportului publicat miercuri, 19 decembrie, până în octombrie 2018, aproape două treimi din bugetul fondurilor structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020 erau angajate pentru proiecte concrete. Până la sfârșitul anului 2017, 1 milion de întreprinderi, dintre care 74 000 de întreprinderi nou-înființate, au beneficiat de sprijin pentru extindere, inovare, lansare de noi produse și creare de locuri de muncă. În total, au fost selectate 1,7 milioane de proiecte de investiții pentru a beneficia de sprijin din partea UE în întreaga Europă, pe lângă cei 2,7 milioane de beneficiari din cadrul programelor de dezvoltare rurală.

 

Mai multe detalii în comunicatul de presă disponibil aici

https://ec.europa.eu/romania/news/20181912-raport-fonduri-structurale-investitii_ro