SELECTIE VOLUNTARI EUROPE DIRECT – pentru anul 2019

FOAIE DE EVIDENTA ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT 2019

REGULAMENT – „Voluntar EUROPE DIRECT 2019”
1. Calitatea de voluntar ED pentru anul 2019 este câștigată prin îndeplinirea condițiilor de aplicare: completarea fisei voluntarului, semnarea contractului de voluntariat de catre parinti, semnarea instructajului de protectia muncii, intrarea in grupul de lucru pe facebook, participarea la instruirea organizata in data de 5 decembrie 2018, ora 18.00;

 1. Perioada de voluntariat: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019;
 2. Condiția de obținere a certificatului de participare la programul de voluntariat este acumularea a 250 de puncte (din activități de voluntariat și dezvoltare personală), obligatorii fiind evenimentele din planul de activitati al Centrului EUROPE DIRECT Valcea pe anul 2019;
 3. Punctajul se scordă în următorul mod:
  – Simpla prezență la un eveniment organizat de Centrul ED – 5 puncte;
  – Realizarea unei sarcini impuse de echipa de management – 10 puncte;
  – Pentru managerul de eveniment, coordonatorii de voluntariat vor decide punctajul respectiv, iar managerul de eveniment va acorda punctajele echipei sale de organizare, in functie de importanta evenimentului, de complexitatea sa, de urgenta, de modul de realizare, pornind de la punctajul liderului in jos;
  – Rezolvări de sarcini în regim de urgență – 20 puncte;
  – Filme post eveniment – 25 puncte.
 4. Fiecare punctaj va fi transformat și în durată (ore de voluntariat);
 5. Pot exista situații în care punctajele nu se acordă sau pot fi diminuate în funcție de nerealizarea corespunzătoare a sarcinii primite.
 6. Toți voluntarii au șanse egale în obținerea de recompense din partea Centrului ED, criteriul de departajare fiind punctajul.
 7. Evoluția fiecărui voluntar poate fi urmărită in Catalogul voluntarilor aflat la sediul Centrului ED.

Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vâlcea este un proiect de informare
și comunicare europeană, finanțat de Comisia Europeană și Consiliul Județean Vâlcea.