Eficiență cu ajutorul subsidiarității și proporționalității

Grupul de lucru privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient”, și-a prezentat marți, 10 iulie, raportul final.
Mai multe informatii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20180711_raport_final_grup_de_lucru_subsidiaritate_proportionalitate_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180712&pk_content=topos_subsidiaritate