Comisia salută adoptarea unor noi instrumente de combatere a fraudei în UE

Statele membre ale UE au ajuns la un acord politic, în 22 iunie, cu privire la noi instrumente destinate remedierii deficiențelor existente la nivelul Uniunii în privința taxei pe valoarea adăugată (TVA).
Mai multe informatii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20180622_acord_politic_masuri_combatere_frauda_tva_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180628&pk_content=topstiri_tva