UE, tot mai aproape de o Uniune a Energiei

Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic ambițios în ce privește guvernanța în Uniunea energiei.
Mai multe detalii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20180620_acord_politic_guvernanta_uniunea_energiei_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180621&pk_content=toposeu_acord