Politica de coeziune după 2020: Comisia ajută regiunile Europei să devină mai inovatoare

Comisia a reînnoit marți, 19 iunie, inițiativa „Calea către excelență”, pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor rămase în urmă în ceea ce privește inovarea.
Mai multe detalii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20180619_politica_de_coeziune_dupa_2020_sprijin_pentru_inovare_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180621&pk_content=toposeu_coziune