Pensii adecvate înseamnă eforturi suplimentare în UE

Statele membre acordă, în reformele lor, tot mai multă atenție asigurării unor pensii adecvate și sustenabile, atât în prezent, cât și în viitor. Însă sistemele de pensii naționale trebuie să ia măsuri pentru prelungirea vieții profesionale, ținând cont de creșterea continuă a speranței de viață. Mai multe informatii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20180430_raport_adecvare_pensii_ue_2018_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180503&pk_content=topstiri_pensii