Stagii la Parlamentul European

Parlamentul European propune mai multe opțiuni de stagiu în cadrul Secretariatului său, oferind astfel posibilități de formare profesională și ocazia de a învăța mai multe
despre această instituție și activitățile sale. Stagiile de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior sunt acordate doar absolvenților de universități sau
de instituții echivalente. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să își completeze cunoștințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene și, în special, a Parlamentului European.
Candidații pentru un stagiu de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior trebuie:
– să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderare;
– să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
– să fi absolvit, înainte de data limită de depunere a candidaturilor, un ciclu de studii universitare de minim trei ani, atestat printr-o diplomă;
– să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea a unei țări candidate la aderare și să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii;
– să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.
Stagiile de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior sunt acordate pe o perioadă de trei luni. În mod excepțional, acestea pot fi prelungite cu maximum trei luni.
Mai multe detalii:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html