Progrese la nivel mondial privind dezvoltarea urbană durabilă

La Forumul Urban Mondial din Malaezia, Comisia Europeană a analizat realizările în cadrul celor trei angajamente luate de UE și partenerii săi cu 15 luni în urmă, la Conferința Națiunilor Unite Habitat III. Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180209_raport_progrese_angajamente_dezvoltare_durabila_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180214&pk_content=topstiri_dezvoltare