Progres profesional prin dezvoltarea competențelor-cheie și digitale

Noi inițiative privind îmbunătățirea competențelor-cheie și digitale ale cetățenilor europeni, în scopul promovării valorilor comune și al sensibilizării elevilor cu privire la modul de funcționare a Uniunii Europene, au fost adoptate de Comisia Europeană miercuri, 17 ianuarie.
Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20181701_initiative_imbunatatire_competente_digitale_educatie_ro?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180117&pk_content=competente_digitale