Adaptarea normelor în domeniul transportului la legislația UE

Comisia Europeană a decis joi, 7 decembrie 2017, să trimită României o scrisoare de punere în întârziere din cauza deficiențelor în aplicarea normelor UE de instituire a spațiului feroviar unic european (Directiva 2012/34/UE).
Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20170712_adaptare_norme_transport_legislatie_ue_ro