Acord pentru autoturisme mai sigure și mai puțin poluante

Parlamentul European, Consiliul și Comisia au ajuns, în data de 7 decembrie, la un acord politic pentru a spori în mod semnificativ nivelul de calitate și independența procedurilor de omologare de tip și a celor de testare a autovehiculelor, pentru a intensifica controalele efectuate asupra celor care sunt deja pe piața UE și pentru a consolida sistemul global printr-o supraveghere mai strictă la nivel european.
Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20170712_acord_omologare_testare_autoturisme_ue_ro