Stimul pentru stagiile de ucenicie de lungă durată

Comisia Europeană susține stagiile de ucenicie de lungă durată în străinătate, prin prefinanțarea a șapte proiecte-pilot, precum și prin inițiativa ErasmusPro, care va deveni operațională în 2018. Ambele măsuri reprezintă primele etape dintr-un cadru european dedicat mobilității ucenicilor.
https://ec.europa.eu/romania/news/20170409_stimul_pentru_stagiile_de_ucenicie_de_lunga_durata_ro