Prevenirea radicalizării și amenințărilor cibernetice

Comisia Europeană a prezentat joi, 29 iunie, cel de al 8-lea raport privind progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securității efectivă și autentică, solicitând să se accelereze activitățile în curs menite să sporească securitatea cetățenilor UE. Acesta include măsurile care au fost adoptate la nivelul UE pentru combaterea radicalizării, terorismului, criminalității și a finanțării acestora, precum și pentru contracararea amenințărilor cibernetice.
Mai multe detalii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20172906_prevenire_radicalizare_amenintari_cibernetice_ro