Interoperabilitatea sistemelor de informații în UE

Comisia Europeană a prezentat joi, 29 iunie, măsurile avute în vedere pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE în materie de securitate și de gestionare a frontierelor, precum și pentru a elimina deficiențele curente ale acestor sisteme.
Mai multe detalii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20172906_uniunea_securitatii_sisteme_informatii_ro