Consens european privind politica de dezvoltare

Uniunea Europeană și statele sale membre au semnat miercuri, 7 iunie, un document strategic care definește viitorul politicii de dezvoltare. „Consensul european privind dezvoltarea” reprezintă o nouă viziune colectivă și un plan de acțiune pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile.
Detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/07062017_consens_european_privind_politica_dezvoltare_ro