Normele UE privind protecția consumatorilor sub lupă

Raportul de analiză a normelor europene privind protecția consumatorilor, prezentat de Comisia Europeană luni, 29 mai, va servi drept bază pentru actualizarea cadrului juridic din domeniu.
Mai multe detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20172905_normele_ue_protectia_consumatorilor_sub_lupa_ro