Ajutoare de stat: Comisia simplifică normele pentru investițiile publice în porturi și aeroporturi, regiunile ultraperiferice și cultură

Comisia Europeană a aprobat noi norme în materie de ajutoare de stat prin care anumite măsuri de sprijin public pentru porturi și aeroporturi, domeniul cultural și regiunile ultraperiferice sunt exceptate de la examinarea prealabilă a Comisiei. Obiectivul acestei măsuri este facilitarea investițiilor publice pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică, fără a afecta concurența.
Mai multe detalii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20171705_ajutoare_stat_simplificare_norme_ro