Un nou raport evidențiază modul în care politica de coeziune a UE îmbunătățește mediul de investiții în Europa

Unul dintre elementele esențiale ale reformei politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 a fost introducerea de condiții prealabile pentru ca statele membre să beneficieze de bani din fondurile structurale și de investiții europene.
O primă evaluare publicată astăzi arată că această măsură suplimentară are o valoare ridicată, iar condițiile prealabile s-au dovedit a fi un stimulent puternic pentru ca statele membre și regiunile să realizeze reforme care ar fi fost altfel întârziate sau nu neapărat puse în aplicare.
Comisarul pentru politica regională Corina Crețu a declarat: „Acest raport arată o îmbunătățire a cadrului în care funcționează bugetul UE datorită condițiilor prealabile. Prin stabilirea unei legături între primirea fondurilor UE și punerea în aplicare a unor schimbări structurale esențiale, am contribuit nu numai la garantarea unor investiții publice solide, ci și la îmbunătățirea calității vieții în toată UE, stabilind, totodată, condițiile adecvate pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă, în conformitate cu obiectivele Planului de investiții propus de președintele Juncker.”
Mai multe detalii în pagina: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-781_ro.htm