PRIORITATILE COMISIEI JUNCKER – Prioritatea 1: Un nou impuls pentru locuri de munca, investitii si crestere

Prima dintre cele 10 prioritati ale Comisiei Juncker este sa readuca Europa pe un trend crescator si sa mareasca numarul de locuri de munca disponibile, fara a creste datoria suverana. Investitiile au lipsit din economiile europene în ultimii ani. Pe lânga efectuarea de reforme structurale si managementul responsabil al re­surselor financiare, este necesar sa se reinitieze investitiile pentru a depasi criza, a crea locuri de munca si a asigura o dezvoltare durabila. Planul de inves­titii urmareste sa înlature obstacolele din calea investitiilor, sa asigure mai multa vizibilitate si asistenta tehnica pentru proiectele de investitii si sa încurajeze o utilizare mai inteligenta a resurselor financiare noi si a celor existente. Pentru a atinge aceste obiective, planul are trei piloni: • mobilizarea unor investitii în valoare de cel putin 315 miliarde EUR în trei ani; • sprijinirea investitiilor în economia reala; • crearea unui mediu propice investitiilor.
Mai multe informatii despre prima prioritate a Comisiei Europene, respectiv „Un nou impuls pentru locuri de munca, crestere si investitii” pot fi accesate aici:
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_en
https://bookshop.europa.eu/ro/zece-priorit-i-pentru-europa-pbNA0115476/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz