Agenda Urbană: noi surse de informare la dispoziția orașelor europene

Comisia Europeană a lansat miercuri, 12 octombrie, un nou portal online dedicat orașelor pentru a promova schimbul de bune practici și dezvoltarea strategiilor urbane. Ca răspuns la nevoia exprimată de numeroase orașe în cadrul Agendei Urbane a UE, noul portal oferă informații actualizate despre politicile UE precum adaptarea la schimbările climatice, mobilitate sau economia circulară, politici cu impact direct asupra orașelor și zonelor urbane. Portalul oferă, de asemenea, informații clare despre oportunitățile de utilizare a instrumentelor financiare, precum și despre evenimente legate de dezvoltarea urbană.
Mai multe detalii în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/11102016_agenda_urbana_noi_surse_informare_orase_ro.htm