Deșeuri: Aviz motivat al CE pentru România

Comisia Europeană îndeamnă România să elaboreze planuri de prevenire a generării de deșeuri și de gestionare a acestora în conformitate cu obiectivele legislației UE în domeniu.
Aceste planuri constituie o condiție prealabilă pentru utilizarea fondurilor UE 2014-2020.
Mai multe detalii în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/26052016_deseuri_aviz_motivat_romania_ro.htm